Tỷ giá ngoại tệ YUAN RENMINBI

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK 3,471.840 3,506.910 3,617.460 -
BIDV - 3,279.000 3,385.000 -
EXIMBANK - 3.511 3.617 -
HD BANK - 3,468.000 3,716.000 -
INDOVINA - 3,332.000 3,621.000 -
LIEN VIET POST - 3,198.000 - -
MARITIME 3,406.000 - 3,600.000 -
MB - 3,286.920 3,404.270 3,404.270
OCB - - - 3,699.000
PUBLIC BANK VN - 3.297 - 3.401
SAIGONBANK - 3.505 3.602 -
SHB - 3,311.000 3,387.000 -
TECHCOMBANK - 3,340.000 3,670.000 -
TIEN PHONG 2,913.000 3,455.000 3,597.000 -
Vietcombank 3,266.270 3,299.260 3,406.000 -
VIETINBANK - 3,291.000 3,401.000 -