Lãi suất ngân hàng

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Ngân hàng Không Kỳ Hạn 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
PublicBank - 5,80 6,00 7,00 7,00 8,70 - 9,00 7,90 7,90
Đông Á - 6,00 6,00 9,35 9,45 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
SCB 1,00 6,00 6,00 7,80 8,10 9,95 - 9,60 9,60 9,60
TPBank - 5,80 5,95 6,60 - - - 7,40 - 7,40
PVcomBank - 6,00 6,00 8,50 8,70 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10
Kiên Long 1,00 6,00 6,00 9,30 9,40 9,50 9,50 9,30 8,50 8,50
MB 0,20 4,00 4,80 5,70 5,80 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20
VietCapitalBank - 6,00 6,00 8,40 8,60 8,80 - 8,90 9,00 9,00
PGBank - 6,00 6,00 9,10 9,10 9,50 9,50 9,50 9,10 9,10
Saigonbank 0,20 6,00 6,00 9,20 9,30 9,40 9,50 9,30 9,30 9,30
Bảo Việt 0,80 5,65 5,90 8,80 9,00 9,40 9,40 9,00 8,80 8,30
OceanBank 0,50 6,00 6,00 8,80 8,80 9,00 9,20 9,20 9,20 9,20
Bắc Á 1,00 6,00 6,00 9,10 9,10 9,20 9,30 9,30 9,30 9,30
MSB - - 4,75 7,80 7,80 8,20 8,20 8,20 8,80 8,80
Indovina - 5,80 6,00 8,40 8,60 9,00 9,10 9,20 9,30 -
SeABank - 5,70 5,70 6,80 6,83 7,30 - 7,41 7,42 7,43
VRB 1,00 - - - - 8,60 8,70 8,70 8,80 8,80
OCB 0,90 5,70 5,90 8,20 8,40 8,90 8,90 9,00 9,00 9,00
SHB - - - - - - - - - -
VPBank - 6,00 - 8,70 - 9,10 - - 9,20 -
VIB - 6,00 6,00 8,70 8,70 - - 8,80 8,80 8,80
GPBank 1,00 6,00 6,00 7,40 7,50 7,60 7,70 7,70 7,70 7,70
ABBank 0,20 5,65 6,00 7,60 7,90 8,04 8,04 8,40 8,40 8,40
CBBank 0,20 3,80 3,90 7,10 7,20 7,45 7,50 7,50 7,50 7,50
VietinBank 0,10 4,90 5,40 6,00 6,00 7,40 - 7,40 7,40 7,40
Vietcombank 0,10 4,90 5,40 6,00 6,00 7,40 - - 7,40 7,40
Agribank 0,50 4,90 5,40 6,10 6,10 7,40 7,40 7,40 7,40 -
BIDV 0,10 4,90 5,40 6,00 6,10 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40
Nam Á Bank 0,50 - - 6,60 6,70 7,90 - 7,20 - 7,70
NCB 0,50 5,00 5,00 7,35 7,40 - 7,60 7,70 7,80 7,80

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi online

Ngân hàng Không Kỳ Hạn 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
SCB - 6,00 6,00 9,90 9,90 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
TPBank - 5,95 5,95 7,80 - 8,20 - 8,35 8,35 8,35
PVcomBank - 6,00 6,00 9,50 9,50 9,50 - 9,50 9,50 9,50
Kiên Long - 6,00 6,00 9,30 9,40 9,50 9,50 9,50 9,00 9,00
VietCapitalBank - 6,00 6,00 8,60 8,80 9,00 - 9,00 9,00 -
Bảo Việt - 6,00 6,00 9,30 9,40 9,50 9,50 9,00 9,00 8,50
OceanBank 0,50 6,00 6,00 8,80 8,80 9,00 9,20 9,20 9,20 9,20
Bắc Á 1,00 6,00 6,00 9,20 9,20 9,30 9,40 9,40 9,40 9,40
MSB - - 5,75 8,10 8,10 8,30 8,40 8,40 8,40 8,40
OCB 0,90 5,80 5,95 9,00 9,10 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30
SHB - 3,80 4,00 6,60 6,70 6,90 6,90 7,00 6,60 6,70
VIB - 6,00 6,00 8,70 8,70 - - 8,80 8,80 8,80
GPBank 1,00 6,00 6,00 8,30 8,40 8,50 8,60 8,60 8,60 8,60
ABBank 0,20 - 6,00 7,60 7,90 8,04 8,04 8,40 8,40 8,40
CBBank - 3,90 3,95 7,20 7,30 7,50 7,55 - - -
Nam Á Bank - 4,75 4,90 7,60 7,60 8,00 8,00 8,40 8,40 8,40