Tỷ giá ngoại tệ YEN

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK 191.330 193.260 203.400 -
ACB 179.010 179.910 182.580 182.580
AGRIBANK 163.140 163.800 170.880 -
BAO VIET - 187.650 197.020 -
BIDV 162.300 163.280 170.590 -
CBBank 204.600 205.630 - 208.870
DONG A BANK 1,833.000 187.000 1,892.000 1,895.000
EXIMBANK 20,993.000 21,056.000 21,414.000 -
GPBANK - 202.290 205.210 -
HD BANK 195.650 196.080 200.200 -
HONG LEONG VN 163.640 165.340 168.210 -
HSBC 16,261.000 16,378.000 16,979.000 16,979.000
INDOVINA 163.650 165.500 168.210 -
KIEN LONG 16,361.000 16,531.000 16,894.000 -
LIEN VIET POST 162.640 163.440 173.670 -
MARITIME 178.090 - 183.700 -
MB 161.250 162.250 171.510 171.510
NAM A 16,195.000 16,495.000 16,857.000 -
NCB 20,987.000 21,107.000 21,595.000 21,575.000
OCB 195.880 196.880 201.960 200.960
OCEANBANK - 165.300 169.030 -
PGBANK - 165.370 168.330 -
PUBLIC BANK VN 162.000 163.000 172.000 172.000
PVCOMBANK 165.200 163.550 173.030 173.030
SACOMBANK 16,338.000 16,438.000 17,095.000 17,045.000
SAIGONBANK 20,497.000 206.000 20,906.000 -
SCB 163.300 164.400 170.100 169.100
SEABANK 174.080 175.980 184.080 183.580
SHB 163.110 164.110 169.610 -
TECHCOMBANK 169.000 172.210 181.380 -
TIEN PHONG 166.270 169.200 177.340 -
UOB VN 161.890 163.560 170.410 -
VIB 18,447.000 18,615.000 19,018.000 -
VIET A 162.440 164.140 167.750 -
VIET CAPITAL 199.020 200.020 202.150 -
VIETBANK 164.730 165.220 - 168.210
Vietcombank 161.930 163.570 171.430 -
VIETINBANK 163.010 163.010 171.560 -
VP BANK 162.900 164.100 170.090 -
VRB 163.000 163.990 171.350 -