Tỷ giá ngoại tệ POUND STERLING

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK 29,632.280 29,931.600 30,870.470 -
ACB - 29,699.000 - 30,140.000
AGRIBANK 26,224.000 26,382.000 27,131.000 -
BAO VIET - 29,499.000 30,552.000 -
BIDV 25,905.000 26,062.000 27,012.000 -
CBBank - 31.479 - 31.945
DONG A BANK 29.710 29.840 30.260 30.250
EXIMBANK 31.461 31.555 32.092 -
GPBANK - 30,791.000 31,245.000 -
HD BANK 30,488.000 30,579.000 31,044.000 -
HONG LEONG VN 26,160.000 26,413.000 26,983.000 -
HSBC 26.063 26.303 27.159 27.159
INDOVINA 26,204.000 26,488.000 26,961.000 -
KIEN LONG - 26.494 26.933 -
LIEN VIET POST - 26,419.000 - -
MARITIME 28,747.000 - 29,424.000 -
MB 25,753.000 25,853.000 26,869.000 26,869.000
NAM A 25.966 26.291 27.105 -
NCB 31.830 31.950 32.682 32.602
OCB 30,016.000 30,116.000 30,927.000 30,827.000
OCEANBANK - 26,474.000 28,967.000 -
PGBANK - 26,491.000 26,928.000 -
PUBLIC BANK VN 26.022 26.285 27.004 27.004
PVCOMBANK 26,489.000 26,224.000 27,332.000 27,332.000
SACOMBANK 26.179 26.229 26.947 26.847
SAIGONBANK 31.443 31.651 32.099 -
SCB 26,180.000 26,180.000 26,940.000 26,840.000
SEABANK 28,296.000 28,546.000 29,576.000 29,476.000
SHB 26,286.000 26,386.000 27,056.000 -
TECHCOMBANK 27,545.000 27,908.000 28,838.000 -
TIEN PHONG 27,563.000 27,838.000 28,733.000 -
UOB VN 25,883.000 26,150.000 27,246.000 -
VIB 29.544 29.812 30.405 -
VIET A 26,389.000 26,609.000 27,029.000 -
VIET CAPITAL 29,636.000 29,758.000 30,074.000 -
VIETBANK 26,500.000 26,580.000 - 27,149.000
Vietcombank 25,787.160 26,047.640 26,886.300 -
VIETINBANK 26,011.000 26,061.000 27,021.000 -
VP BANK 26,212.000 26,414.000 26,994.000 -
VRB 26,125.000 26,282.000 27,246.000 -