Việt Nam xuất siêu 11,2 tỷ USD trong năm 2022

10:18 | 29/12/2022
Tổng cục Thống kê cho biết cán cân thương mại năm 2022 thặng dư 11,2 tỷ USD trong đó  khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 30,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 41,9 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 12 ước đạt 29,6 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước và giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 12 ước đạt 29,1 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 12 ước tính xuất siêu 0,5 tỷ USD và xuất siêu 11,2 tỷ USD tính chung cả năm 2022. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 30,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 41,9 tỷ USD.

Nguồn: GSO.

Trong quý IV, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 89,5 tỷ USD, giảm 7% so với quý III và giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 85 tỷ USD, giảm 6% so với quý III và giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

 (Nguồn: Tổng cục Thống kê, Biểu đồ: Hoàng Anh)

Lũy kế cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 371,8 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước trong đó tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 95,09 tỷ USD, tăng 6,5%, chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 276,76 tỷ USD, tăng 12,1%, chiếm 74,4%.

 Nguồn: GSO.

Trong năm 2022 có 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,1%).

Nguồn: GSO.

 Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả năm ước đạt 360,6 tỷ USD, tăng 8% so với năm trước, nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất là nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,5%, bằng năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 125,79 tỷ USD, tăng 10%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 234,86 tỷ USD, tăng 7,5%.

Trong năm 2022, có 46 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93,3% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 6 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,1%) gồm: Điện tử, máy tính và linh kiện; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; Điện thoại và linh kiện; Vải; Chất dẻo; Sắt thép.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2022, Tổng cục Thống kê cho biết Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 119,3 tỷ USD.

Trong năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 31,8 tỷ USD, tăng 36,8% so với năm trước; xuất siêu sang Nhật Bản 836 triệu USD (năm trước nhập siêu 2,7 tỷ USD); nhập siêu từ Trung Quốc 60,9 tỷ USD, tăng 11,5%; nhập siêu từ Hàn Quốc 38,3 tỷ USD, tăng 11,5%; nhập siêu từ ASEAN 13,6 tỷ USD, tăng 10,6%. 

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/viet-nam-xuat-sieu-112-ty-usd-trong-nam-2022-422022122910236670.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục