UBCK cảnh báo Công ty Vick tư vấn đầu tư chứng khoán không được cấp phép

08:14 | 18/04/2024
Ngày 17/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra cảnh báo về việc hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng đối với Công ty cổ phần Vick.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Vick (mã số doanh nghiệp 0316298093) có dấu hiệu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán không được Ủy ban Chứng khoán cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Cụ thể hơn, Vick thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên gia tư vấn, cố vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng trên các nền tảng công nghệ bao gồm website và ứng dụng app trên điện thoại di động.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi sử dụng dịch vụ và chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.

Khoản 32 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định: Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.

Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán được quy định tại Điều 24 Thông tư 121/2020/TT-BTC. Cụ thể, để cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng, công ty chứng khoán phải ký kết hợp đồng với khách hàng với các nội dung tối thiểu như sau: Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng; phạm vi tư vấn đầu tư chứng khoán; phương thức cung cấp dịch vụ; phí dịch vụ.

Công ty chứng khoán phải thu thập và quản lý thông tin về khách hàng, bao gồm: tình hình tài chính của khách hàng; mục tiêu đầu tư của khách hàng; khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng; kinh nghiệm và hiểu biết về đầu tư của khách hàng.

Các nội dung tư vấn đầu tư chứng khoán phải có cơ sở hợp lý và phù hợp dựa trên thông tin đáng tin cậy, phân tích logic. Khuyến nghị đầu tư chứng khoán được đưa ra phải liên quan và phù hợp với nội dung phân tích chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các báo cáo phân tích chứng khoán và thị trường, khuyến nghị đầu tư phải ghi rõ nguồn trích dẫn số liệu và tên người chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, khuyến nghị đầu tư chứng khoán.

Công ty chứng khoán tư vấn đầu tư cho khách hàng phải đảm bảo rằng khách hàng đưa ra quyết định đầu tư trên cơ sở được cung cấp thông tin đầy đủ bao gồm cả nội dung và rủi ro của sản phẩm, dịch vụ cung cấp.

Công ty chứng khoán phải bảo mật các thông tin nhận được từ người sử dụng dịch vụ tư vấn trong quá trình cung ứng dịch vụ tư vấn trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.

Công ty chứng khoán phải tư vấn đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của khách hàng và phải chịu trách nhiệm về kết quả phân tích và độ tin cậy của thông tin cung cấp cho khách hàng.

Công ty chứng khoán không được cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho công ty mà mình nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ. 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/ubck-canh-bao-cong-ty-vick-tu-van-dau-tu-chung-khoan-khong-duoc-cap-phep-422024417231350392.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục