fintech

Khan hiếm startup kỳ lân

Khan hiếm startup kỳ lân

Số lượng "kỳ lân" mới được sinh ra trong quý III/2022 nói riêng và năm 2022 đang ghi nhận sự chững lại thấy rõ trên quy mô toàn cầu.