dòng vốn

Góc nhìn chuyên gia: Dòng tiền đầu cơ vẫn rất thận trọng

Góc nhìn chuyên gia: Dòng tiền đầu cơ vẫn rất thận trọng

Sự rủi ro của thị trường đã khiến việc chọn lựa cổ phiếu đầu tư hiệu quả với luận điểm phù hợp trở nên không hề đơn giản. Hiện tại, xu hướng của thị trường có thể nói là đang ở vùng tương đối khó chịu cho cả người mua và người bán chứ không riêng từ phía những người nắm giữ.