Phiên 4/1: Khối tự doanh bán ròng gần 20 tỷ đồng, tập trung KDC, EIB và DDG

20:02 | 04/01/2023
Trong phiên hôm nay (04/01), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 18,5 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 39,9 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.

Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. Nguồn: Thu Hà tổng hợp.

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 135 tỷ đồng và bán ròng 98,4 tỷ đồng. Giá trị mua, bán thỏa thuận là 119 tỷ đồng và 172,8 tỷ đồng .Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh bán ròng 17,5 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh bán ròng 39,9 tỷ đồng. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 45 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối tự doanh bán ròng 13,5 tỷ đồng. Đối với thị trường UPCoM, khối tư doanh mua ròng 12,5 tỷ đồng. Cổ phiếu DDG được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 395.000 đơn vị, tương ứng giá trị 15,8 tỷ đồng.

 Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 04/01 (Nguồn: Thu Hà tổng hợp).

Thống kê giao dịch theo từng mã, KDC bị bán mạnh nhất với 40 tỷ đồng, theo sau là FUESSVFL (32,5 tỷ đồng), FUEVFVND (20,4 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng trong khoảng từ 2 - 18 tỷ đồng là EIB, DDG, NVL, STB, VNM, VHM và MSN.

Tại chiều mua, VPB dẫn đầu với 20,3 tỷ đồng, theo sau là MWG (12,9 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng trong khoảng từ 3 – 10 tỷ đồng có BDT, E1VFVN30, GEX, SSI, PNJ, BCM, ACB và FPT.

 Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp).

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh tăng so với phiên trước (03/01). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Bán (Short) trên thị trường phái sinh.

Cụ thể, khối này Mua (Long) 2.718 hợp đồng (tương đương 284,3 tỷ đồng), Bán (Short) 2.782 hợp đồng (tương đương 291 tỷ đồng). Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 5.500 hợp đồng với tổng giá trị 575 tỷ đồng.

 

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/phien-41-khoi-tu-doanh-ban-rong-gan-20-ty-dong-tap-trung-kdc-eib-va-ddg-4220231419495387.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục