Phiên 23/9: Khối tự doanh tiếp tục xả 334 tỷ đồng cổ phiếu, tâm điểm MWG, EIB, NLG

19:42 | 23/09/2022
Trong phiên hôm nay (23/9), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 334,2 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi mua ròng 5,3 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.

 Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 90,3 tỷ đồng trong khi bán ra 409 tỷ đồng. Giá trị mua, bán thỏa thuận là 53 tỷ đồng và 67,5 tỷ đồng. Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh bán ròng 333,4 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh tiếp tục mua ròng 5,3 tỷ đồng. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 27,7 tỷ đồng và 22,4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX khối tự doanh giao dịch cân bằng trong khi thị trường UPCoM có sự đảo ngược bán ròng 0,7 tỷ đồng, kết thúc chuỗi 8 ngày mua vào.

 Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 23/9. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Thống kê giao dịch theo từng mã, EIB bị bán mạnh nhất với 60,2 tỷ đồng, theo sau là MWG (38,6 tỷ đồng), NLG (27,3 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng trong khoảng từ 12 - 25 tỷ đồng là HPG, FPT, VPB, PLX, SSI, VNM và DXG.

Tại chiều mua, MSN dẫn đầu với 42,9 tỷ đồng, theo sau là FUEVFVND (14,2 tỷ đồng), BVH (4,4 tỷ đồng), BCM (1,4 tỷ đồng), AGM (1,3 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng dưới 1 tỷ đồng có SHB, VGI, GKM, SSB và LPB.

 Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh tăng gấp đôi so với phiên trước (22/9). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Mua (Long) trên thị trường phái sinh. Cụ thể, khối này Mua (Long) 3.830 hợp đồng trong khi Bán (Short) 2.195 hợp đồng. Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 6.025 hợp đồng với tổng giá trị 730,5 tỷ đồng.

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/phien-239-khoi-tu-doanh-tiep-tuc-xa-334-ty-dong-co-phieu-tam-diem-mwg-eib-nlg-42202292317517530.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục