cổ phiếu

Doanh nghiệp cà phê có cổ phiếu gấp 3 lần sau vài phiên: 43% vốn nằm trong tay Chủ tịch HĐQT, lợi nhuận sa sút hậu cổ phần hóa

Doanh nghiệp cà phê có cổ phiếu gấp 3 lần sau vài phiên: 43% vốn nằm trong tay Chủ tịch HĐQT, lợi nhuận sa sút hậu cổ phần hóa

Sau khi chuyển đổi sang công ty cổ phần và giao dịch trên UPCoM năm 2018, Cà phê Ea Pốk liên tục thua lỗ hoặc chỉ có lãi tượng trưng. Sau khi vị Chủ tịch HĐQT lên nắm quyền, đã mua lại cổ phần từ các cổ đông cá nhân khác để nâng mức tỷ lệ nắm giữ lên hơn 43% cổ phần, vượt cả UBND tỉnh Đắk Lắk.

Cổ phiếu tâm điểm 29/9: FPT, VTP, PVT

Cổ phiếu tâm điểm 29/9: FPT, VTP, PVT

Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: FPT, VTP (Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel) và PVT (Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí).