Phiên 01/12: Khối tự doanh bán ròng 130 tỷ đồng, tâm điểm NVL, ACV và EIB

19:59 | 01/12/2022
Trong phiên hôm nay (01/12), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 131,8 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 119,5 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. Nguồn: Thu Hà tổng hợp.

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 278 tỷ đồng và bán ra 328 tỷ đồng. Giá trị bán thỏa thuận là 35 tỷ đồng. Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh bán ròng 84,8 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh tiếp tục chuỗi bán ròng. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 124,5 tỷ đồng và 243 tỷ đồng.

Trên sàn HNX khối tư doanh giao dịch cân bằng. Đối với thị trường UPCoM khối tự doanh bán ròng 47,2 tỷ đồng.

Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 01/12 (Nguồn: Thu Hà tổng hợp).

Thống kê giao dịch theo từng mã, FUEVFVND bị bán mạnh nhất với 170,7 tỷ đồng, theo sau là NVL (95,9 tỷ đồng), ACV (43,3 tỷ đồng), FUESSVFL (31,7 tỷ đồng), EIB (27 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng dưới 13 tỷ đồng là VNM, VIC, MSN, BCG và ACB.

Tại chiều mua, E1VFVN30 dẫn đầu với 81,3 tỷ đồng, theo sau là VPB (15,6 tỷ đồng), PNJ (13 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng từ 6 - 12 tỷ đồng có MWG, MBB, FPT, STB, HPG, REE và KDH.

Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp).

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh giảm so với phiên trước (30/11). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Bán (Short) trên thị trường phái sinh. Cụ thể, khối này Mua (Long) 5.118 hợp đồng (tương đương 533 tỷ đồng), Bán (Short) 6.487 hợp đồng (tương đương 673 tỷ đồng). Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 11.605 hợp đồng với tổng giá trị 1.206 tỷ đồng.

 

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/phien-0112-khoi-tu-doanh-ban-rong-130-ty-dong-tam-diem-nvl-acv-va-eib-422022121195521620.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục