Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tháng 12/2022 tăng tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên

16:46 | 01/12/2022
Theo khảo sát đầu tháng 12/2022, lãi suất tiết kiệm thường và tiết kiệm online được điều chỉnh tăng tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức tăng nhẹ từ 0,5 điểm % đến 1,1 điểm % tùy theo từng kỳ hạn.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bản Việt dành cho hình thức tiết kiệm thông thường tháng 12/2022

Khảo sát sáng ngày 1/12 cho thấy, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) tiếp tục tăng tại nhiều kỳ hạn.

Vì vậy, lãi suất huy động đang được niêm yết ở mức từ 6%/năm đến 9,4%/năm, tương ứng với kỳ hạn 1 - 60 tháng, dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Tương tự, tại kỳ hạn 18 - 24 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng chung là 9,3%/năm. Có thể thấy, mức lãi suất kỳ hạn 18 tháng tăng 0,8 điểm và kỳ hạn 24 tháng tăng 0,6 điểm % so với tháng trước.

Song song đó, tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 36 - 60 tháng đang được Ngân hàng Bản Việt triển khai cùng mức lãi suất tiền gửi là 9,4%/năm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 36 - 48 tháng cùng tăng 0,6 điểm %, riêng kỳ hạn 60 tháng tăng 0,5 điểm %.

Ngoài ra, khi tham gia gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn và ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất tương ứng là 1%/năm.

Tại biểu lãi suất này, khách hàng không chỉ được tham gia gửi tiết kiệm bằng hình thức trả lãi cuối kỳ mà còn có thể lựa chọn thêm nhiều phương thức trả lãi khác như: trả lãi trước (5,85 - 8,46%/năm); trả lãi hàng tháng (5,94 - 8,83%/năm) và trả lãi theo quý (7,78 - 8,9%/năm).

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Bản Việt

Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm online cũng được điều chỉnh tăng tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Do đó, khung lãi suất sẽ dao động trong khoảng 6 - 9,5%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 1 - 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng có lãi suất cao hơn 0,8 điểm %, kỳ hạn 7 tháng cao hơn 0,9 điểm % và kỳ hạn 8 - 9 tháng đồng loạt tăng 1 điểm %.

Với kỳ hạn 10 tháng, 11 tháng và 12 tháng, lãi suất tăng lần lượt 0,9 điểm %, 0,8 điểm % và 0,7 điểm %.

Đồng thời, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng được điều chỉnh tăng 0,8 điểm % và kỳ hạn 18 - 24 tháng cùng tăng 0,6 điểm %, hiện đang có cùng mức lãi suất cao nhất là 9,5%/năm.

Ngoài hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, tại biểu lãi suất này, Ngân hàng Bản Việt còn triển khai thêm hai hình thức trả lãi linh hoạt khác là:

- Trả lãi trước: Lãi suất từ 5,85%/năm đến 8,69%/năm.

- Trả lãi hàng tháng: Lãi suất từ 5,94%/năm đến 9,02%/năm.

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.
Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/lai-suat-ngan-hang-ban-viet-thang-122022-tang-tai-cac-ky-han-tu-6-thang-tro-len-4320221211647340.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục