Giá Trứng tương lai

Giá Trứng tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,11% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,33% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,89% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Trứng
0
4459
02-02-2023
Trứng
0
4464
01-02-2023
Trứng
0
4432
31-01-2023
Trứng
0
4442
30-01-2023
Trứng
0
4430
19-01-2023
Trứng
0
4430
18-01-2023
Trứng
0
4421
17-01-2023
Trứng
0
4415
16-01-2023

Tin hàng hoá