Giá Trứng tương lai

Giá Trứng tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc giảm nhẹ -1% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1% trong tuần qua và tăng nhẹ 2% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Trứng
0
4,308.00
30-09-2022
Trứng
0
4,373.00
29-09-2022
Trứng
0
4,369.00
28-09-2022
Trứng
0
4,346.00
27-09-2022
Trứng
0
4,312.00
26-09-2022
Trứng
0
4,334.00
23-09-2022
Trứng
0
4,315.00
22-09-2022
Trứng
0
4,286.00
21-09-2022

Tin hàng hoá