Giá Trứng tương lai

Giá Trứng tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-02-07 00:00:00 tại Trung Quốc tăng mạnh 6,27% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -2,98% trong tuần qua và tăng mạnh 13,73% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Trứng
0
3473
07-02-2024
Trứng
0
3268
06-02-2024
Trứng
0
3316
01-02-2024
Trứng
0
3272
31-01-2024
Trứng
0
3378
17-01-2024
Trứng
0
3357
16-01-2024
Trứng
0
4399
22-11-2023
Trứng
0
4374
21-11-2023

Tin hàng hoá