Giá Trứng tương lai

Giá Trứng tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-09-15 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 4,74% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -2,18% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,65% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Trứng
0
4592
15-09-2023
Trứng
0
4384
14-09-2023
Trứng
0
4396
08-09-2023
Trứng
0
4383
07-09-2023
Trứng
0
4357
30-08-2023
Trứng
0
4307
29-08-2023
Trứng
0
4256
28-08-2023
Trứng
0
4235
25-08-2023

Tin hàng hoá