Giá Nhôm tương lai

Giá Nhôm tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc tăng nhẹ 2% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -2% trong tuần qua và giảm nhẹ -1% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Nhôm
18,356.67
18,280.00
30-09-2022
Nhôm
18,156.67
17,970.00
29-09-2022
Nhôm
17,976.67
17,975.00
28-09-2022
Nhôm
18,280.00
18,175.00
27-09-2022
Nhôm
18,486.67
18,305.00
26-09-2022
Nhôm
18,680.00
18,665.00
23-09-2022
Nhôm
18,680.00
18,610.00
22-09-2022
Nhôm
18,706.67
18,585.00
21-09-2022

Tin hàng hoá