Giá Đường cát trắng giao ngay

Giá Đường cát trắng giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; ít biến động trong tuần qua và giảm nhẹ -1% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Đường cát trắng
5,750.00
30-09-2022
Đường cát trắng
5,750.00
29-09-2022
Đường cát trắng
5,752.00
28-09-2022
Đường cát trắng
5,752.00
27-09-2022
Đường cát trắng
5,758.00
26-09-2022
Đường cát trắng
5,764.00
23-09-2022
Đường cát trắng
5,764.00
22-09-2022

Tin hàng hoá