Giá Đường cát trắng giao ngay

Giá Đường cát trắng giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-26 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,21% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,28% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,32% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Đường cát trắng
7512
25-09-2023
Đường cát trắng
7520
22-09-2023
Đường cát trắng
7520
21-09-2023
Đường cát trắng
7528
20-09-2023
Đường cát trắng
7538
19-09-2023
Đường cát trắng
7538
18-09-2023
Đường cát trắng
7550
15-09-2023
Đường cát trắng
7550
14-09-2023
Đường cát trắng
7556
13-09-2023
Đường cát trắng
7560
12-09-2023

Tin hàng hoá