Dòng tiền thông minh: NĐT cá nhân đẩy mạnh bán ròng hơn 1.320 tỷ đồng phiên VN-Index khởi sắc, tập trung HPG, SSI, VNM

06:57 | 18/01/2023
Trong phiên VN-Index khởi sắc, NĐT cá nhân bán ròng 1.323,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1.167,6 tỷ đồng.

Sau diễn biến vượt cản 1.065 điểm, thị trường tiếp tục tăng điểm ngay khi mở cửa phiên giao dịch mới. Tâm lý giao dịch duy trì trạng thái tích cực xuyên suốt cả phiên, khiến thị trường liên tục khởi sắc, nhất là khi bước vào phiên chiều.

Kết phiên, VN-Index tăng 21,61 điểm, tương đương 2,03% và đóng cửa tại 1.088,29 điểm. Thanh khoản tăng trở lại với 592,8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trên sàn HOSE.

Nhóm VN30 cũng bứt tốc với mức tăng 2,6 điểm lên 1.103,73 điểm. Trong nhóm, số lượng sắc xanh hoàn toàn áp đảo với 29 cổ phiếu tăng giá và chỉ có 1 cổ phiếu giảm giá là SAB với tỷ lệ 0,8%. Nổi bật là HPG với mức tăng kịch trần, theo sau là SSI (+5,2%), MBB (+4,9%), VRE (+4,7%), TPB (+4,5%),…

Với bước tăng khởi sắc của thị trường chung, phần lớn các nhóm ngành đều đóng cửa với mức tăng điểm tích cực, điển hình như nhóm vật liệu xây dựng, thép, chứng khoán, dầu khí, hoá chất, ...

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp. 

Tự doanh cùng tổ chức nội mua ròng gần 530 tỷ đồng

Thống kê giao dịch của bộ phận tự doanh công ty chứng khoán, tự doanh mua ròng 259,7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 295,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 13/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là ngân hàng, bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày 17/1 gồm HPG, VPB, FPT, VNM, MBB, SSI, MSN, GEX, VIC, VHM.

Trong khi đó, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là xây dựng và vật liệu. Top các mã bị bán ròng gồm STB, FUEVFVND, POW, FUEVN100, HSG, MIG, FUEKIVFS, SHB, BMP, FUESSV30.

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp. 

Giao dịch cùng chiều với khối tự doanh, NĐT tổ chức trong nước mua ròng 267,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 91,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm dịch vụ tài chính. Top bán ròng có REE, MSN, FUEVFVND, VCB, E1VFVN30, VPB, GAS, PNJ, HCM, DPM.

Trong khi đó, dòng tiền của tổ chức trong nước chủ yếu tìm đến cổ phiếu tài nguyên cơ bản. Top mua ròng có HPG, HSG, VRE, NKG, SSI, CTG, TCB, MBB, POW, FPT.

NĐT cá nhân đẩy mạnh bán ròng hơn 1.320 tỷ đồng

Trong phiên VN-Index khởi sắc, NĐT cá nhân bán ròng 1.323,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1.167,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 2/18 ngành, chủ yếu là ngành hàng & dịch vụ công nghiệp. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm REE, BMP, KDC, PNJ, GAS, BWE, SCS, MSB, NLG, EIB.

Phía bán ròng khớp lệnh, NĐT cá nhân bán ròng 16/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành tài nguyên cơ bản, Ngân hàng. Top bán ròng có HPG, SSI, VNM, VND, STB, HSG, CTG, VRE, DGC.

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp. 

Khối ngoại mua ròng gần 820 tỷ đồng

Về phía NĐT nước ngoài, họ mua ròng 818,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 780 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm tài nguyên cơ bản, dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã HPG, STB, SSI, VND, VNM, DGC, VIC, FUEVFVND, CTG, MSN.

Tại phía bên bán ròng khớp lệnh, NĐT nước ngoài chủ yếu rút vốn khỏi nhóm bán lẻ. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã VHM, BMP, EIB, HDB, KDC, SAB, FRT, BCM, PTB

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/dong-tien-thong-minh-ndt-ca-nhan-day-manh-ban-rong-hon-1320-ty-dong-phien-vn-index-khoi-sac-tap-trung-hpg-ssi-vnm-42202311802355402.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục