Công ty của Chủ tịch Nông nghiệp BAF đăng ký mua khi nhiều lãnh đạo bán

16:14 | 22/12/2022
Công ty liên quan Chủ tịch Nông nghiệp BAF Việt Nam đăng ký mua hơn 4,5 triệu đơn vị, trong khi đó, ba lãnh đạo khác đăng ký bán tổng cộng gần 3,8 triệu đơn vị với cùng thời gian đăng ký giao dịch.

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), CTCP Siba Holdings đăng ký mua hơn 4,5 triệu cổ phiếu BAF với mục đích thực hiện giao dịch là để nâng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian 26/12/2022 – 20/1/2023, theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn hoặc giao dịch thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu BAF mà Siba Holdings nắm giữ sẽ tăng từ 53,56 triệu đơn vị lên 58,12 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu tăng tương ứng từ 37,32% lên 40,50%.

Thông tin khác, ông Trương Sỹ Bá là Chủ tịch HĐQT đồng thời của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam và CTCP Siba Holdings, hiện vị Chủ tịch không nắm giữ cổ phiếu BAF nào.

Trong khi đó, ba lãnh đạo khác của Nông nghiệp BAF Việt Nam đăng ký bán tổng cộng gần 3,8 triệu cổ phiếu BAF để phục vụ mục đích nhu cầu tài chính cá nhân. Các giao dịch được đăng ký thực hiện trong khoảng thời gian 26/12/2022 – 20/1/2023, theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn hoặc giao dịch thỏa thuận.

Cụ thể, ông Phan Ngọc Ấn, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Nông nghiệp BAF Việt Nam đăng ký bán toàn bộ gần 2,5 triệu đơn vị (tỷ lệ 1,73%) mà ông nắm giữ. Ông Lê Xuân Thọ, Thành viên HĐQT đăng ký bán 795.000 đơn vị. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu BAF mà ông Thọ nắm giữ giảm từ 839.200 đơn vị xuống 44.200 đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 0,58% xuống 0,03%.

Bà Bùi Hương Giang, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nông nghiệp BAF Việt Nam đăng ký bán 499.750 đơn vị. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu mà bà Giang nắm giữ giảm từ 5,16 triệu đơn vị xuống 4,99 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 3,6% xuống 3,25%.

Ở một diễn biến khác, trong thời gian 14 – 21/11, ông Ngô Cao Cường, Kế toán trưởng Nông nghiệp BAF Việt Nam đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 24.500 cổ phiếu BAF. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu mà ông Cường nắm giữ giảm từ 66.900 đơn vị xuống 42.400 đơn vị.

Giá cổ phiếu BAF đã mất 52% giá trị so với đỉnh cuối tháng 5. (Nguồn: VNDIrect).

Trên thị trường, giá cổ phiếu BAF đang có xu hướng đi ngang trong 5 tuần vừa qua (từ ngày 15/11) sau giai đoạn trượt dài xuống vùng đáy một năm, tính đến 10h phiên 22/12 giá cổ phiếu BAF là 18.400 đồng/cp. So với đỉnh lịch sử cuối tháng 5 vừa qua là 38.300 đồng/cp, hiện mã cổ phiếu này đã bốc hơi 52% giá trị.

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/cong-ty-cua-chu-tich-nong-nghiep-baf-dang-ky-mua-khi-nhieu-lanh-dao-ban-4220221222102416435.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục