Lọc hoá dầu Bình Sơn lãi ròng 479 tỷ quý III, khoản tiền mặt lên cao kỷ lục

18:01 | 26/10/2022
Khoản tiền, tiền gửi ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Lọc hoá dầu Bình Sơn với giá trị 26.524 tỷ đồng tại ngày 30/9. Đây cũng là mức tiền mặt cao kỷ lục của BSR xét tại thời điểm cuối các quý.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn (Mã: BSR) ghi nhận doanh thu thuần 39.567 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp đạt 654 tỷ, tăng 10 tỷ so với cùng kỳ. Trong kỳ, chi phí quản lý gia tăng đặc biệt là chi phí tài chính tăng 60% lên 238 tỷ chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III giảm 3,6% so với cùng kỳ còn 455 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 479 tỷ, tăng gần 3 tỷ so với quý III/2021.

 

Biên lợi nhuận gộp quý III của BSR là 1,65% và biên lãi thuần là 1,15%, đều giảm sâu trong bối cảnh giá xăng liên tục điều chỉnh giảm trong quý III theo đà giảm của giá dầu.

  Nguồn: H.K tổng hợp. 

Luỹ kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt 126.717 tỷ đồng doanh thu thuần, 12.899 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 90% và 23% so với 9 tháng đầu năm 2021. Lợi nhuận ròng là 12.952 tỷ đồng. EPS ba quý đạt 4.177 đồng và 4 quý liên tiếp là 5.043 đồng.

Năm 2022, BSR đề ra mục tiêu gần 91.678 tổng doanh thu, 1.295 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau ba quý, công ty đã vượt 38% kế hoạch doanh thu và gấp gần 10 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm.

 Cơ cấu doanh thu 9 tháng. (Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III).

 

Trong ba quý đầu năm, tổng sản lượng tiêu thụ sản phẩm của BSR hơn 5 triệu tấn, đạt 106% kế hoạch 9 tháng, đạt 78% kế hoạch năm. Đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất (đơn vị do BSR quản lý), công suất vận hành trung bình là 105%. Nhà máy đã sản xuất được khoảng 5,18 triệu tấn xăng dầu, vượt 6% kế hoạch 9 tháng và đạt 80% kế hoạch năm cả 2022. 

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, quy mô tài sản của BSR đạt 74.243 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm do tăng mạnh khoản tiền mặt và hàng tồn kho.

Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tiền, tiền gửi ngân hàng với giá trị 26.524 tỷ đồng tại ngày 30/9. Đây cũng là mức tiền mặt cao kỷ lục của BSR xét tại thời điểm cuối các quý.

Với khối tiền nhàn rỗi hơn tỷ USD đã giúp BSR thu về khoản lãi tiền gửi 610 tỷ đồng ba quý đầu năm.

 Nguồn: H.K tổng hợp.

Hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý III là 13.821 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm và giảm 5,4% sau một quý. Trong đó, doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 656 tỷ đồng, tăng 414 tỷ so với ngày 30/6.

Tổng nợ vay của BSR tại ngày 30/9 là 3.854 tỷ đồng, hoàn toàn là ngắn hạn bao gồm 1.260 tỷ vay ngắn hạn bằng VND và 2.594 tỷ nợ dài hạn đến hạn trả bằng USD. Số dư nợ vay đã giảm 772 tỷ sau một quý và giảm 61% so với đầu năm. Chi phí lãi vay 9 tháng đầu năm của BSR là 203 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối tháng 9 đạt 49.422 tỷ đồng bao gồm 12.879 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/loc-hoa-dau-binh-son-lai-rong-479-ty-quy-iii-khoan-tien-mat-len-cao-ky-luc-4220221026164240384.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Phí giao dịch cổ phiếu chỉ 0.06%