Lãi suất gửi tiết kiệm PVcomBank

Cập nhật mới nhất hôm nay lãi suất huy động tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại PVcombank.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
7 ngày 0,80% - - -
14 ngày 0,90% - - -
21 ngày 1,00% - - -
1 tháng 6,00% - - 5,97%
2 tháng 6,00% - 5,98% 5,94%
3 tháng 6,00% - 5,97% 5,91%
4 tháng 6,00% - 5,95% 5,88%
5 tháng 6,00% - 5,94% 5,85%
6 tháng 8,50% 8,40% 8,35% 8,15%
7 tháng 8,60% - 8,42% 8,18%
8 tháng 8,60% - 8,39% 8,13%
9 tháng 8,70% 8,50% 8,45% 8,16%
10 tháng 8,70% - 8,42% 8,11%
11 tháng 8,80% - 8,49% 8,14%
12 tháng 9,00% 8,70% 8,64% 8,25%
13 tháng 9,00% - - 8,20%
15 tháng 9,10% 8,70% 8,64% -
18 tháng 9,10% 8,62% 8,56% 8,00%
24 tháng 9,10% 8,43% 8,38% 7,69%
36 tháng 9,10% 8,12% 8,07% 7,14%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
7 ngày 0,80% - - -
14 ngày 0,90% - - -
21 ngày 1,00% - - -
1 tháng 6,00% - - 5,97%
2 tháng 6,00% - 5,98% 5,94%
3 tháng 6,00% - 5,97% 5,91%
4 tháng 6,00% - 5,95% 5,88%
5 tháng 6,00% - 5,94% 5,85%
6 tháng 9,50% 9,38% 9,31% 9,06%
7 tháng 9,50% - 9,28% 9,00%
8 tháng 9,50% - 9,24% 8,93%
9 tháng 9,50% 9,28% 9,21% 8,86%
10 tháng 9,50% - 9,17% 8,80%
11 tháng 9,50% - 9,14% 8,73%
12 tháng 9,50% 9,16% 9,10% 8,67%
18 tháng 9,50% 8,97% 8,91% 8,31%
24 tháng 9,50% 8,78% 8,72% 7,98%
36 tháng 9,50% 8,43% 8,38% 7,39%