Chứng khoán DSC bị xử phạt với vi phạm khi cho lãnh đạo vay margin

12:43 | 05/10/2022
Với việc vi phạm quy định về hạn chế cho vay, Chứng khoán DSC bị xử phạt 175 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạtCông ty Cổ phần Chứng khoán DSC với vi phạmquy định về hạn chế cho vay. Theo thông báo, Chứng khoán DSC đã cho vay đối với Thành viên Hội đồng quản trị tại các thời điểm ngày 17/8/2020, 20/8/2020, 28/10/2020, 30/10/2020, 01/2/2021.

Trong cùng đợt này, UBCKNNxử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt số tiền 100 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu gồm Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất kiểm toán 2019, năm 2020, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, BCTC quý I/2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC quý III/2020, Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2020, BCTC quý I/2021.

Tổng công ty công trình đường sắt cũng không CBTT trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các báo cáo như BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC quý III, IV/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; BCTN năm 2020; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với BCTC quý II/2020; CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX với BCTC quý IV/2019, quý II/2020, quý I/2021 và BCTC kiểm toán 2020.

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/chung-khoan-dsc-bi-xu-phat-voi-vi-pham-khi-cho-lanh-dao-vay-margin-42202210512426216.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục