Xử phạt 125 triệu đồng đối với BGI do thực hiện giao dịch nhưng chưa thông qua HĐQT

20:42 | 09/01/2023
UBCKNN vừa có quyết định xử phạt Tập đoàn BGI với mức phạt 85 triệu đồng do vi phạm về công bố thông tin và phạt 125 triệu đồng do thực hiện giao dịch với bên liên quan nhưng chưa thông qua HĐQT.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Tập đoàn BGI (mã chứng khoán: VC7) với mức phạt tiền 210 triệu đồng do doanh nghiệp này vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, UBCKNN phạt BGI 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật tài liệu về việc thanh lý tài sản cho bên liên quan là CTCP Xây dựng BGI.

Công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu, gồm giấy mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chậm 4 ngày), báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ từ 240,2 tỷ đồng lên 480,4 tỷ đồng (chậm 11 ngày), thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành (chậm 9 ngày), nghị quyết HĐQT hồi tháng 11/2021 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (chậm 2 ngày).

Bên cạnh đó, UBCKNN phạt BGI 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Cụ thể, báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021 mà BGI đã công bố cho thấy, trong năm 2020 và 2021, công ty đã thực hiện các giao dịch với người quản lý doanh nghiệp, bên liên quan của các đối tượng này nhưng chưa thông qua HĐQT. 

Các đối tượng giao dịch bao gồm hai công ty con là CTCP Xây dựng BGI, CTCP Vật liệu xây dựng BGI; hai công ty liên doanh, liên kết là Công ty TNHH IUC Hòa Bình Hill, CTCP Tập đoàn IUC và hai lãnh đạo doanh nghiệp là Chủ tịch HĐQT Hoàng Trọng Đức, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hùng.

 

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/xu-phat-125-trieu-dong-doi-voi-bgi-do-thuc-hien-giao-dich-nhung-chua-thong-qua-hdqt-43202319203937694.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục