Vì sao VNG lỗ hơn 2.300 tỷ đồng trong năm 2023?

11:26 | 15/05/2024
Phần lỗ sau thuế của VNG trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 tăng thêm 1.561 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán bởi E&Y Việt Nam, CTCP VNG (Mã: VNZ) ghi nhận doanh thu năm 2023 đạt 7.593 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 7.800 tỷ đồng của năm trước. Kết quả này cũng giảm khoảng 13% so với báo cáo tự lập.

Công ty cho biết giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ đã tăng thêm khoảng 1.000 tỷ đồng so với năm trước, lên mức 5.304 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp thu về khoảng 2.288 tỷ đồng, giảm 34% so với năm 2022.

Năm 2023, doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ sau thuế tới 2.317 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 1.578 tỷ đồng của năm trước đó. Lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 2.101 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với mức lỗ 1.077 tỷ đồng của năm 2022. Trước đó, báo cáo tự lập cho thấy lỗ sau thuế cả năm của VNG chỉ khoảng 756 tỷ đồng.

 Đầu năm 2023, VNG báo cáo đã đầu tư gần 1.000 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm dữ liệu - Data Center. (Ảnh: VNG).

Theo lý giải của VNG, nguyên nhân có sự chênh lệch lớn ở phần lỗ sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất so với các báo cáo trước đó là do sự thay đổi trong chính sách kế toán liên quan đến việc ghi nhận doanh thu trò chơi trực tuyến.

Cụ thể, cho đến năm 2022, VNG áp dụng chính sách kế toán này do tính chất đặc thù của hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến và hệ thống theo dõi dữ liệu người chơi của VNG. Theo đó, phần doanh thu trò chơi trực tuyến được ghi nhận khi thẻ và/hoặc mã số thẻ trò chơi trực tuyển hoặc tin nhắn được bán cho người sử dụng,

Bắt đầu từ năm 2023, VNG chuyển sang ghi nhận doanh thu trò chơi trực tuyến khi nghĩa vụ thực hiện với người chơi được hoàn thành.

"Việc ghi nhận doanh thu trò chơi trực tuyến trên cơ sở hệ thống đã cho phép theo dõi và ghi nhận số liệu người chơi một cách chi tiết. VNG thực hiện việc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện cho phần nghĩa vụ chưa hoàn thành đối với người chơi. Việc thay đổi trong chính sách kế toán này được áp dụng từ ngày 1/1/2023 trên cơ sở phi hồi tố", VNG cho biết.

Theo đó, dữ liệu tương ứng của báo cáo tài chính hợp nhất là không so sánh được với dữ liệu của kỳ kế toán năm hiện tại do ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách kể toán trên cơ sở phi hồi tố nêu trên.

Mảng dịch vụ trò chơi trực tuyến vẫn là cột sống trong cơ cấu doanh thu của VNG với 5.482 tỷ đồng. Ngoài ra, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet đóng góp 971 tỷ đồng và quảng cáo trực tuyến đóng góp khoảng 916 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản công ty ở mức 9.595 tỷ đồng. Tổng nợ ghi nhận ở mức 6.784 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 2.810 tỷ đồng. 

Kết thúc năm 2023, VNG ghi nhận tiền và tiền gửi ngân hàng ở mức 3.975 tỷ đồng, tăng thêm 900 tỷ đồng so với con số ghi nhận đầu năm. 

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/vi-sao-vng-lo-hon-2300-ty-dong-trong-nam-2023-422024515105030750.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục