Vĩ Mô

Hà Nội lên phương án gỡ vướng KCN Quang Minh II

Hà Nội lên phương án gỡ vướng KCN Quang Minh II

Dự kiến ngay sau khi Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, Ban Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội sẽ tham mưu với UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ dự án KCN Quang Minh II.