Tỷ giá AUD hôm nay 28/12: Đa số các ngân hàng điều chỉnh giảm

09:18 | 28/12/2022
Ghi nhận vào sáng thứ Tư (28/12) cho thấy, tỷ giá AUD được điều chỉnh giảm tại phần lớn các ngân hàng được khảo sát. Qua so sánh, tại thị trường chợ đen, tỷ giá AUD ghi nhận giảm, hiện ở mức 15.834 - 15.934 VND/AUD.

Tỷ giá AUD trong nước

Vào sáng ngày hôm nay (28/12), tỷ giá AUD đồng loạt giảm ở hai chiều giao dịch tại đa số các ngân hàng được khảo sát trong sáng nay.

Hiện tại, tỷ giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản của Nam A Bank cùng giảm 51 đồng, ứng với mức 15.517 VND/AUD và 15.702 VND/AUD. Đồng thời, tỷ giá bán ra giảm 60 đồng xuống mức 16.138 VND/AUD trong sáng nay.

Vietcombank ấn định tỷ giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản lần lượt là 15.451 VND/AUD và 15.608 VND/AUD - cùng giảm 44 đồng. Đồng thời, ngân hàng cũng điều chỉnh tỷ giá bán ra giảm 46 đồng xuống mức 16.110 VND/AUD.

Hai hình thức giao dịch gồm mua tiền mặt và mua chuyển khoản tại ngân hàng Kiên Long có tỷ giá AUD cùng giảm 77 đồng, tương ứng với mức 15.625 VND/AUD và 15.727 VND/AUD. Tại chiều bán ra, ngân hàng cũng điều chỉnh giảm 79 đồng hạ tỷ giá xuống mức 16.029 VND/AUD.

Tại Việt Á Bank, tỷ giá AUD cùng giảm 41 đồng ở cả ba hình thức giao dịch, lần lượt đạt mức 15.614 VND/AUD - mua tiền mặt, 15.734 VND/AUD - mua chuyển khoản và 16.049 VND/AUD - bán ra.

VP Bank triển khai mức giảm 39 đồng tại chiều mua vào và 31 đồng tại chiều bán ra, lần lượt ứng với mức 15.546 VND/AUD (mua tiền mặt), 15.646 VND/AUD (mua chuyển khoản) và 16.115 VND/AUD (bán ra).

Riêng tại Techcombank, tỷ giá mua tiền mặt là 15.373 VND/AUD - tăng 4 đồng và tỷ giá mua chuyển khoản là 15.636 VND/AUD - tăng 3 đồng. Trong khi đó, ở chiều bán ra, ngân hàng điều chỉnh giảm 38 đồng, hạ xuống mức 16.266 VND/AUD.

Sau biến động, ngân hàng Kiên Long có tỷ giá mua tiền mặt cao nhất trong khi tỷ giá bán ra lại thấp nhất. Trái lại, Techcombank có tỷ giá mua tiền mặt thấp nhất, còn tỷ giá bán ra lại cao nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Ngày

Ngày 27/12/2022

Ngày 28/12/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Ngân hàng

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Nam A Bank

15.568

15.753

16.198

15.517

15.702

16.138

-51

-51

-60

Vietcombank

15.495

15.652

16.156

15.451

15.608

16.110

-44

-44

-46

Kiên Long

15.702

15.804

16.108

15.625

15.727

16.029

-77

-77

-79

Techcombank

15.369

15.633

16.304

15.373

15.636

16.266

4

3

-38

Việt Á Bank

15.655

15.775

16.090

15.614

15.734

16.049

-41

-41

-41

VP Bank

15.585

15.685

16.146

15.546

15.646

16.115

-39

-39

-31

Tỷ giá AUD tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h00. (Tổng hợp: Lạc Yên)

Đa số các ngân hàng điều chỉnh giảm. (Ảnh: Lạc Yên)

Khảo sát tại thị trường chợ đen vào lúc 9h15 hôm nay, tỷ giá AUD hiện đang ở mức 15.834 VND/AUD tại chiều mua vào - giảm 13 đồng và mức 15.934 VND/AUD tại chiều bán ra - giảm 33 đồng so với cùng thời điểm vào ngày hôm qua.

Tỷ giá AUD quốc tế hôm nay

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá AUD ghi nhận vào lúc 9h15 giao dịch ở mức 0,6744 AUD/USD - tăng 0,22% so với giá đóng cửa ngày 27/12. 

Ảnh: Investing.com

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/ty-gia-aud-hom-nay-2812-da-so-cac-ngan-hang-dieu-chinh-giam-422022122891953258.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục