Tracodi (TCD) phải dừng phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ do không phù hợp theo Nghị định 65

11:06 | 22/09/2022
Tracodi (TCD) xin dừng phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ do chưa phù hợp với Nghị định số 65 và thị trường vốn có nhiều thay đổi.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - Mã: TCD) vừa thông qua việc dừng phương án phát hành trái phiếu năm 2022 đã được HĐQT công ty phê duyệt theo Nghị quyết số 74/2022/NQ- HĐQT-TCD ký ngày 16/9/2022.

Tracodi lý giải, phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế nhưng chưa phù hợp với Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153.

Thứ hai là tình hình thị trường vốn trong quý IV năm 2022 có nhiều sự thay đổi nên công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trước đó, ngày 16/9, HĐQT Tracodi đã thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản với mục đích là tăng quy mô vốn hoạt động.

Khối lượng phát hành dự kiến là 9.900 trái phiếu với tổng giá trị 990 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành là trong quý III hoặc quý IV năm 2022Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành.

Kỳ tính lãi là 3 tháng/lần vào các ngày thanh toán lãi tương ứng. Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn bằng tổng của lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Tracodi cho biết tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia có liên quan cùng uyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của Sơn Long; Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Bãi Cháy (sau khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật).

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Tracodi ghi nhận doanh thu thuần là 1.218 tỷ đồng, giảm 29,2%, lợi nhuận sau thuế là 395 tỷ đồng tăng 97% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, Tracodi đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.431 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 27,5% về doanh thu, 77,9% về lợi nhuận.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Tracodi đạt hơn 8.760 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho là 481 tỷ đồng. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là hơn 1.357 tỷ đồng.

Tổng nợ vay cuối quý II của Tracodi là 1.487 tỷ đồng gồm 500 tỷ đồng trái phiếu (phát hành cuối năm 2021 với kỳ hạn 3 năm) còn lại là khoản vay ngân hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có 250 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios.

Vốn chủ sở hữu cuối quý II là 3.602 tỷ đồng gồm 629 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/tracodi-tcd-phai-dung-phat-hanh-900-ty-dong-trai-phieu-rieng-le-do-khong-phu-hop-theo-nghi-dinh-65-422022922102016927.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục