Tổng hợp TTCK Việt Nam Quý IV/2022: Kỷ lục giảm điểm do giải chấp diện rộng, vốn hóa bay gần 30 tỷ USD

13:28 | 31/12/2022
Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu trong quý IV khi nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu. Dưới đây là tổng hợp thị trường giao dịch Quý IV.

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/tong-hop-ttck-viet-nam-quy-iv2022-ky-luc-giam-diem-do-giai-chap-dien-rong-von-hoa-bay-gan-30-ty-usd-422022123173124214.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục