Tổng hợp thị trường chứng khoán Việt Nam quý III: Tháng 9 lao dốc lấy hết thành quả hai tháng hồi phục, dòng tiền tiếp tục tụt áp

07:20 | 02/10/2022
Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu trong tháng 9 lấy đi toàn bộ số điểm tăng trong tháng 7. và 8. Dưới đây là tổng hợp thị trường giao dịch trong quý III/2022.

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/tong-hop-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-quy-iii-thang-9-lao-doc-lay-het-thanh-qua-hai-thang-hoi-phuc-dong-tien-tiep-tuc-tut-ap-42202210111548320.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục