Thừa Thiên Huế cần hơn 41.700 tỷ đồng phát triển nhà ở đến 2025

15:23 | 15/01/2023
Đến năm 2025, Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 27 m2/người, nhu cầu đất ở tăng thêm hơn 2.802 ha, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn tỉnh khoảng 41.705 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 9 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã và đang đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (giai đoạn 2010 - 2020), chủ yếu tập trung tại thành phố Huế và thị xã Hương Trà, với khoảng 12.866 căn, tương ứng với 2,6 triệu m2 diện tích sàn. Trong đó nhà chung cư có 7.900 căn hộ, 1,1 triệu m2 diện tích sàn.

Đối với các dự án đã kêu gọi giai đoạn 2021 - 2022 và hiện nay đang triển khai, có 10 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai, tập trung chủ yếu tại thành phố Huế, thị xã Hương Trà, với số căn hộ khoảng 5.600 căn hộ, tương ứng với 1,3 triệu m2 diện tích sàn.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương, các hộ gia đình, cá nhân đã xin d trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022 khoảng 4.200 - 4.500 giấy phép/năm.

Ngoài ra các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại khu vực nông thôn đã xây dựng nhà ở và được miễn cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh với khoảng 1.000 - 1.200 nhà ở/năm; tương ứng phát triển khoảng 820.000 - 900.000m2 sàn.

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 để phù hợp với bối cảnh thực tiễn của tỉnh.

Theo đó, Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 27 m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt 29 m2 sàn/người, diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt 25 m2 sàn/người.

Riêng nhu cầu về quỹ đất, dự báo đến năm 2025, nhu cầu đất ở tăng thêm hơn 2.802 ha và đến năm 2030 nhu cầu đất ở tăng thêm khoảng 3.671 ha.

Tỉnh cũng dự báo đến năm 2025, nhà ở xã hội phát triển thêm khoảng 381.877 m2 sàn; nhà ở công vụ phát triển thêm khoảng 2.925 m2 sàn; nhà ở tái định cư phát triển thêm khoảng 120.540 m2 sàn; nhà ở thương mại phát triển thêm hơn 2,6 triệu m2 sàn; còn lại khoảng 1,9 m2 sàn phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Đồng thời dự báo đến năm 2030, nhà ở xã hội phát triển thêm khoảng 476.042 m2 sàn; nhà ở công vụ phát triển thêm khoảng 1.015 m2 sàn; nhà ở tái định cư phát triển thêm khoảng 130.104 m2 sàn; nhà ở thương mại phát triển thêm gần 3,75 triệu m2 sàn; còn lại khoảng 2,15 triệu m2 sàn phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, giai đoạn đến năm 2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn tỉnh khoảng 41.705 tỷ đồng và đến năm 2030 cần khoảng 53.943 tỷ đồng.

Ngoài ra, qua số liệu rà soát của các địa phương, đến nay các địa phương đã đề xuất bổ sung vào danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối với nhà ở thương mại, khu đô thị, bổ sung 76 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tại các địa bàn thành phố Huế với 17 dự án, thị xã Hương Trà với 13 dự án, Thị xã Hương Thủy với 6 dự án, huyện Phú Vang với 17 dự án, huyện Quảng Điền với 10 dự án, huyện Phong Điền với 11 dự án, Huyện Phú Lộc có 2 dự án.

Trong đó có một số dự án quy mô lớn, như Khu đô thị sinh thái Rú Chá tại xã Hương Phong quy mô 3.150 tỷ đồng; Khu đô thị cầu Tam Giang quy mô 2.200 tỷ đồng; Nhà ở chỉnh trang đường Cao Bá Quát quy mô 1.809 tỉ đồng;... 

Đối với nhà ở tái định cư, bổ sung 11 dự án hạ tầng kỹ thuật để phục vụ tái định cư (đầu tư công) tại địa bàn thành phố Huế với 8 dự án và khu Kinh tế Chân mây - Lăng cô với 3 dự án.

Ngoài ra, điều chỉnh thông tin dự án hoặc hủy bỏ đối với nhiều dự án như, thành phố Huế điều chỉnh 10 dự án, hủy bỏ 1 dự án; thị xã Hương Trà điều chỉnh 3 dự án; thị xã Hương Thủy điều chỉnh 5 dự án; huyện Phú Vang điều chỉnh 1 dự án, hủy bỏ 1 dự án; huyện Quảng Điền điều chỉnh 1 dự án; huyện Phong Điền điều chỉnh 3 dự án, hủy bỏ 1 dự án; huyện Phú Lộc điều chỉnh 3 dự án, hủy bỏ 3 dự án; Khu vực An Vân Dương điều chỉnh 9 dự án.

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/thua-thien-hue-can-hon-41700-ty-dong-phat-trien-nha-o-den-2025-43202311515520343.htm

Cùng chuyên mục