Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) điều chỉnh giảm 27% kế hoạch lợi nhuận năm cận ngày chốt sổ

16:15 | 28/12/2022
Tập đoàn Cao su Việt Nam muốn điều chỉnh giảm 27% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm từ 5.340 tỷ đồng xuống 3.880 tỷ đồng.

HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất giảm 5% so với kế hoạch cũ, từ 29.707 tỷ đồng xuống 28.280 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 27%, từ 5.340 tỷ đồng xuống 3.880 tỷ đồng.

Doanh thu công ty mẹ điều chỉnh từ 4.460 tỷ đồng xuống 3.580 tỷ đồng, giảm 20% so với kế hoạch cũ đề ra. Lợi nhuận sau thuế giảm 47%, từ 2.300 tỷ đồng xuống 1.210 tỷ đồng.

Cùng với đó, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2022 của tập đoàn sẽ được xem xét, quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Nguồn: GVR.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, GVR ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.302 tỷ đồng và 3.487 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 2,4% và 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, sau ba quý tập đoàn mới thực hiện được 65% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, GVR ghi nhận tổng tài sản đạt 79.587 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 15.975 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cuối quý III ghi nhận tăng 57% so với đầu năm lên 5.447 tỷ đồng. Trong đó thành phẩm tồn kho tăng từ 1.799 tỷ đồng ở đầu năm lên 3.472 tỷ đồng. 

Tại ngày 30/9, nợ phải trả của GVR giảm 9,4% so với đầu năm xuống còn 24.741 tỷ đồng. Tổng nợ vay hơn 7.759 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm 2.152 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối quý III đạt gần 54.846 tỷ đồng bao gồm 7.103 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,45 lần.

Về chỉ tiêu dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng âm 139 tỷ đồng. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận 3.264 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính âm 1.259 tỷ đồng bởi phía GVR tiến hành trả nợ gốc vay nhiều hơn đi vay và dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 2.145 tỷ đồng.

Chốt phiên chiều 28/12, cổ phiếu GVR dừng tại 14.200 đồng/cp, giảm 63% so với thị giá đầu năm. 

 Diễn biến giá cổ phiếu GVR từ đầu năm đến nay. (Nguồn: Trading View).

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/tap-doan-cao-su-viet-nam-gvr-dieu-chinh-giam-27-ke-hoach-loi-nhuan-nam-can-ngay-chot-so-4220221228153049899.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục