Tài chính Doanh nghiệp

Bộ Công Thương lưu ý khả năng thu xếp vốn dự án mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất của Lọc hoá dầu Bình Sơn

Bộ Công Thương lưu ý khả năng thu xếp vốn dự án mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất của Lọc hoá dầu Bình Sơn

Bộ Công Thương lưu ý Lọc hoá dầu Bình Sơn cần lưu ý và làm rõ hơn phương án phân phối lợi nhuận huy động vốn cho dự án. Đối với nguồn vốn vay, Bộ yêu cầu BSR cần làm việc chi tiết với các tổ chức tài chính bảo đảm tính khả thi cho việc vay vốn.