GIá tôn

Giá tôn hôm nay 17/8: tăng nhẹ tại sàn giao dịch Thượng Hải

Giá tôn hôm nay 17/8: tăng nhẹ tại sàn giao dịch Thượng Hải

Tuần này, giá tôn mạ màu và tôn mạ biến động yếu, thị trường kỳ hạn đầu tuần tăng nhưng giá thị trường vẫn yếu. Càng đến cuối tuần, giá tôn mạ màu và tôn mạ kẽm đã ngừng giảm và tăng. Tính đến ngày 12/8, giá tấm phủ màu 0,5 * 1200 giao ngay tại Thượng Hải vào khoảng 7.616,67 RMB / tấn; giá tấm mạ kẽm 1.0 * 1250 giao ngay tại Thượng Hải vào khoảng 4.850 RMB / tấn.