giá sắt thép

Giá sắt thép xây dựng hôm nay 29/9: Tăng ngày thứ ba liên tiếp

Giá sắt thép xây dựng hôm nay 29/9: Tăng ngày thứ ba liên tiếp

Giá thép hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng lên mức 3.835 nhân dân tệ/tấn. Sự gia tăng của giá thép cây kỳ hạn Trung Quốc xuất phát từ những dấu hiệu mới về chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản và các biện pháp kích thích để vực dậy nền kinh tế.