giá kẽm

Giá kẽm trên thị trường giảm nhẹ vào ngày 30 tháng 8

Giá kẽm trên thị trường giảm nhẹ vào ngày 30 tháng 8

Theo khảo sát giá của vnindex.net, ngày 30 tháng 8 giá kẽm trên thị trường Trung Quốc giảm. Giá thị trường trung bình của kẽm thỏi ở miền Đông Trung Quốc là 25,45 RMB/tấn, giảm 0,5% so với 25,578 RMB/tấn vào ngày giao dịch trước đó, và tăng 11,38% so với cùng kỳ năm ngoái.