giá đường

Giá đường giảm do lượng tiêu thụ kém

Giá đường giảm do lượng tiêu thụ kém

Theo khảo sát giá của vnindex.net, giá đường trắng loại 1 trên thị trường Trung Quốc bình quân khoảng 5,892 RMB/tấn vào đầu tháng 8, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá đường trắng loại 1 bình quân khoảng 5,786 RMB/tấn vào cuối tháng 8, tăng 1,99% so với cùng kỳ năm trước.