điện mặt trời

EVN từ chối nhận đàm phán giá điện dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp vì không khả thi

EVN từ chối nhận đàm phán giá điện dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp vì không khả thi

Theo EVN, thay vì đàm phán giá, trước mắt cho phép các dự án điện gió, mặt trời chuyển tiếp tham gia thị trường điện, thanh toán theo giá thị trường điện giao ngay và không vượt quá khung giá phát của loại nguồn điện tương ứng Bộ Công Thương phê duyệt.