đầu tư công

Đơn giá định mức chỉ bằng 1/3 thực tế, nghịch lý nhà thầu không muốn nhận các gói đầu tư công

Đơn giá định mức chỉ bằng 1/3 thực tế, nghịch lý nhà thầu không muốn nhận các gói đầu tư công

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, hiện đang có khá nhiều nhà thầu, kể cả nhà thầu mạnh có tâm lý e ngại không muốn nhận các gói đầu tư công. Đây là một tình trạng rất nghịch lý, bởi vì không có nhà nhà thầu, công ty xây dựng nào lại chê công ăn việc làm nhưng vì cơ chế, vì đơn giá định mức rất khó thực hiện.