bất động sản

Sửa luật Kinh doanh bất động sản: Sàn giao dịch hết cửa gây nhiễu loạn thị trường?

Sửa luật Kinh doanh bất động sản: Sàn giao dịch hết cửa gây nhiễu loạn thị trường?

Trong Tờ trình Chính phủ Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng cho biết có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản câu kết với nhau "ôm hàng”, “làm giá”, “tạo sóng”, “ thổi giá”, gây “sốt ảo” ăn chênh lệch làm nhiễu loạn thị trường.

IDICO có lợi thế từ quỹ đất thương phẩm lớn, giá trị hợp đồng ước đạt gần 1 tỷ USD trong giai đoạn 2022 - 2027

IDICO có lợi thế từ quỹ đất thương phẩm lớn, giá trị hợp đồng ước đạt gần 1 tỷ USD trong giai đoạn 2022 - 2027

Theo BVSC, IDICO có lợi thế từ quỹ đất thương phẩm hiện có lớn và giá thuê trong khu vực tăng cao, tổng giá trị hợp đồng giai đoạn 2022 - 2027 có thể đạt gần 1 tỷ USD. Sau năm 2025, việc kinh doanh của công ty phụ thuộc việc mở rộng quỹ đất KCN và kinh doanh BĐS dân dụng.

Miễn phí giao dịch cổ phiếu