Sông Đà 1.01 (SJC) thay máu HĐQT và Ban Kiểm soát

08:53 | 02/01/2023
Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đã thông qua miễn nhiệm toàn bộ HĐQT, Ban Kiểm soát cũ, bầu bổ sung nhân sự mới và nhanh chóng tái khởi động dự án Hanoi Landmark 51.

Ngày 31/12/2022, Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã: SJC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường với việc thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động.

Theo đó, ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kể từ ngày 31/12/2022. Bao gồm các cá nhân: ông Phạm Thanh Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Tạ Văn Trung – thành viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Bình Đông – thành viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Thanh Hiếu – thành viên Ban kiểm soát

Sông Đà 1.01 cho biết, trong thời gian từ tháng 11/2018 đến nay, do doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên chưa thể tổ chức Đại hội cổ đông để kiện toàn bộ máy quản lý. Trong các trường hợp bức thiết, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị tạm thời.

 ĐHĐCĐ bất thường của CTCT Sông Đà 1.01. (Ảnh: Hà Anh).

Tại Đại hội, cổ đông của Sông Đà 1.01 cũng thống nhất bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, gồm 5 thành viên: Bà Vũ Thị Thúy; ông Phạm Khánh Phương; ông Trịnh Văn Tôn; ông Nguyễn Văn Đức; ông Tạ Văn Trung.

Đại hội cũng thông qua tờ trình chấm dứt hoạt động toàn bộ các chi nhánh trực thuộc công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Đáng chú ý, Đại hội không thông qua tờ trình giao cho ông Nguyễn Bình Đông - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 triển khai thực hiện thi công Dự án Eco Green Tower - Số 1 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ban lãnh đạo mới của Sông Đà 1.01 cũng trình bày kế hoạch hoạt động của công ty trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là giải quyết những khó khăn nội tại của Sông Đà 1.01 và nhanh chóng tái khởi động dự án Hanoi Landmark 51.

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/song-da-101-sjc-thay-mau-hdqt-va-ban-kiem-soat-42202311131751107.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục