Sonadezi Long Thành vượt 7% mục tiêu lãi, dòng tiền dương nhờ tăng vay nợ

16:16 | 17/01/2023
Sonadezi Long Thành vừa cho biết

CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 106 tỷ đồng.

Chiếm tỷ lệ lớn nhất là doanh thu từ cho thuê nhà xưởng Khu công nghiệp Long Thành, tăng 23%. Ngoài ra, doanh thu từ mảng kinh doanh xăng dầu đạt mức tăng hơn 70% so với cùng kỳ, ghi nhận 16,3 tỷ đồng. 

Song, doanh thu tài chính giảm do cổ tức nhận được giảm gần 75% so với cùng kỳ, mặt khác, tổng chi phí tăng do tăng giá vốn xăng dầu, nhà xưởng. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý IV của công ty cũng giảm 20% còn 19,7 tỷ đồng. 

Cả năm 2022, công ty đạt doanh thu thuần 410 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 99,2 tỷ đồng, giảm 2%. 

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 92,4 tỷ đồng, như vậy, Sonadezi Long Thành đã vượt 7,3% mục tiêu lợi nhuận năm. 

 KQKD của Sonadezi Long Thành. (Nguồn: Hiền Minh tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Dòng tiền thuần năm 2022 của Sonadezi Long Thành dương hơn 57,5 tỷ đồng, trong khi năm 2021 âm hơn 186 tỷ đồng, chủ yếu do dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 148 tỷ đồng, trong khi ghi nhậm âm 45,9 tỷ đồng năm 2021. 

Trong năm, công ty đã thu gần 256 tỷ đồng từ đi vay, cao gấp 15 lần con số cùng kỳ, mặt khác, chi 16,8 tỷ đồng trả nợ gốc vay. 

Tại thời điểm cuối năm 2022, dư nợ tài chính của công ty ở mức gần 258 tỷ đồng, trong khi con số đầu năm là gần 18,8 tỷ đồng, tăng chủ yếu tại các khoản vay trong dài hạn. Công ty không cho biết chi tiết về các khoản vay này. 

Bên cạnh nợ vay, nguồn vốn của công ty cũng có hơn 696,4 tỷ đồng từ doanh thu chưa thực hiện từ cho thuê đất, giảm 3,5% so với đầu năm, chủ yếu ghi nhận trong dài hạn. Đây cũng là khoảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của Sonadezi Long Thành.

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp đạt hơn 1.968 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm.

Về phần tổng tài sản, lượng tiền mặt của công ty đạt gần 350 tỷ đồng, tăng 90% so với đầu năm, chủ yếu tăng tại các khoản tiền gửi có kỳ hạn. Công ty cũng có 363,5 tỷ đồng tại khoản bất động sản đầu tư, trong đó, nguyên giá là 692 tỷ đồng và giá trị hao mòn lũy kế là 329 tỷ đồng, đều tăng so với đầu năm. 

Ở diễn biến khác, mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận hơn 385 tỷ đồng, tăng 18%, phần lớn tại hạng mục xây dựng Cụm công nghiệp Long Phước, xây dựng Nhà xưởng cho thuê,... Hàng tồn kho cũng ghi nhận hơn 77,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, chủ yếu là chi phí san lấp, xây dựng các hạng mục dở dang thuộc Khu dân cư Tam An. 

 Chi phí xây dựng dở dang tại thời điểm cuối năm 2022 của Sonadezi Long Thành. (Nguồn: BCTC doanh nghiệp). 

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/sonadezi-long-thanh-vuot-7-muc-tieu-lai-dong-tien-duong-nho-tang-vay-no-432023117161835554.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục