Sonadezi Châu Đức bắt đầu có doanh thu từ KDC Hữu Phước, lợi nhuận năm vượt 7% chỉ tiêu

19:57 | 25/01/2023
Quý IV/2022, doanh thu thuần Sonadezi Châu Đức tăng 32% nhờ ghi nhận thêm doanh thu từ Khu dân cư Hữu Phước và hoạt động golf. Song, giá vốn tăng cao khiến công ty giảm lãi so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC), doanh thu thuần công ty đạt 196 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ ghi nhận thêm doanh thu từ Khu dân cư Hữu Phước (67 tỷ đồng) và doanh thu hoạt động golf (11 tỷ đồng). 

Mặt khác, mảng đóng góp chính vào tổng doanh thu là cho thuê đất và phí quản lý giảm 21% còn 113,7 tỷ đồng. 

Giá vốn hàng bán tăng 141% do phát sinh thêm giá vốn tại Khu dân cư Hữu Phước và hoạt động golf, do đó, lợi nhuận gộp giảm 28% còn 68 tỷ đồng. 

Trong quý, chi phí tài chính và chi phí bán hàng cũng tăng mạnh. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 37,6 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2021. 

 KQKD năm 2022 của Sonadezi Châu Đức. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 859 tỷ đồng, tăng 20% và lãi sau thuế đạt 197 tỷ đồng, giảm  39%. Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 184 tỷ đồng, như vậy, công ty đã vượt 7% chỉ tiêu đề ra.   

Bên cạnh đó, tại thời điểm cuối năm 2022, Sonadezi Châu Đức ghi nhận 295 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn, tăng gần 23% so với đầu năm và gần 28% so với thời điểm cuối quý III/2022. 

Theo Sonadezi Châu Đức, khả năng không thực hiện được thỏa thuận cho thuê đất là thấp do hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp nhiều năm, khách hàng đã thanh toán gần như toàn bộ tiền thuê đất và sẽ không bỏ ngang cơ sở vật chất đã xây dựng.

Công ty cũng ghi nhận gần 422 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn từ các khách hàng, giảm 13,6% so với đầu năm. 

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 6.335 tỷ đồng, tăng gần 13% so với đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2.699 tỷ đồng, giảm 44% so với thời điểm đầu năm và giảm 49% so với thời điểm cuối quý III/2022.

Trong đó, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Châu Đức là 2.245 tỷ đồng và chi phí chuẩn bị đầu tư, tư vấn, xây dựng là 262 tỷ đồng. So sánh với thời điểm cuối quý III, các giá trị này đã giảm lần lượt 24% và 85,5%. 

Bên cạnh đó, công ty ghi nhận 1.343 tỷ đồng tồn kho, tăng mạnh so với con số gần 6,6 tỷ đồng đầu năm, song không cho biết chi tiết về khoản này.  

Dư nợ tài chính tại thời điểm cuối năm 2022 cũng tăng 20% so với đầu năm, đạt 2.635 tỷ đồng, tương đương cao gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu doanh nghiệp. Phần lớn nợ tài chính của Sonadezi Châu Đức là từ các khoản vay ngân hàng dài hạn, nhằm đầu tư xây dựng công trình Khu công nghiệp - Đô thị và sân Golf Châu Đức và công trình BOT.

Ngoài ra, công ty cũng có một lô trái phiếu với giá trị đang lưu hành là 400 tỷ đồng, đáo hạn vào năm 2026, nhằm mục đích thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Châu Đức. 

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/sonadezi-chau-duc-bat-dau-co-doanh-thu-tu-kdc-huu-phuoc-loi-nhuan-nam-vuot-7-chi-tieu-432023125195912110.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục