Sau thời kỳ bùng nổ margin, hiện chỉ còn hai công ty cho vay trên 10.000 tỷ đồng

08:45 | 21/01/2023
Cùng với Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), SSI là công ty chứng khoán có quy mô cho vay margin trên 10.000 tỷ đồng.

Giá trị cho vay margin của Chứng khoán SSI. Nguồn: LH tổng hợp.

Chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022. Theo xu hướng chung của toàn ngành chứng khoán, lượng vay margin tại Chứng khoán SSI giảm hơn 4.500 tỷ đồng trong quý IV từ 15.387 tỷ đồng xuống còn 10.872 tỷ đồng.

Như vậy, thị trường chỉ còn hai công ty chứng khoán có quy mô cho vay margin trên 10.000 tỷ đồng là SSI và Mirae Asset (Việt Nam). Kể từ cuối quý I/2021, hai đơn vị này thường xuyên duy trì quy mô margin trên 10.000 tỷ đồng. Những quý trước đó, ba công ty đẩy mạnh cho vay margin là Chứng khoán VNDirect (Mã: VND), TCBS, Chứng khoán HSC (Mã: HCM).

Tuy nhiên, trong quý vừa qua TCBS giảm mạnh quy mô cho vay hơn 6.545 tỷ đồng, là công ty có mức giảm mạnh nhất toàn ngành chứng khoán.

Về hoạt động kinh doanh, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV/2022 đạt lần lượt 1.351 tỷ đồng và gần 289 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động cho vay và môi giới lần liowjt là 345,3 tỷ đồng và 318 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, Công ty ghi nhận tổng doanh thu ở mức 6.528 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.110 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2022, Chứng khoán SSI có tổng tài sản 52.226 tỷ đồng,

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/sau-thoi-ky-bung-no-margin-hien-chi-con-hai-cong-ty-cho-vay-tren-10000-ty-dong-42202312184737805.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu