Quản trị Doanh nghiệp

Tracodi có tân Tổng Giám đốc

Tracodi có tân Tổng Giám đốc

HĐQT Tracodi vừa bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới trong thời hạn 6 tháng do người tiền nhiệm là ông Bùi Thiện Phương Đông sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ mới theo chỉ đạo điều động từ công ty mẹ.