Phiên 6/1: Khối tự doanh CTCK bán nhiều cổ phiếu ngân hàng trong khi mua LPB phiên tăng trần

22:21 | 06/01/2023
Trong phiên hôm nay (6/1), khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 88,7 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi bán ròng 21 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.

Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. Nguồn: Thu Hà tổng hợp.

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 221,5 tỷ đồng và bán ròng 132 tỷ đồng. Giá trị mua, bán thỏa thuận là 109,4 tỷ đồng và 115,7 tỷ đồng.Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh mua ròng 83,3 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh tiếp tục bán ròng 21 tỷ đồng. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 78 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối tự doanh bán ra 5,4 tỷ đồng. Đối với thị trường UPCoM, khối tư doanh giao dịch không đáng kể.

 Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 06/01 (Nguồn: Thu Hà tổng hợp).

Thống kê giao dịch theo từng mã, EIB bị bán mạnh nhất với 70 tỷ đồng, theo sau là FUESSVFL (40,6 tỷ đồng), VPB (27,5 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng dưới 16 tỷ đồng là NVL, FUEVFVND, STB, CTG, VIC, MSN và VRE.

Tại chiều mua, KDH dẫn đầu với 103 tỷ đồng, theo sau là E1VFVN30 (28,2 tỷ đồng), POW (17,3 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng trong khoảng từ 5 – 12 tỷ đồng có HPG, DPM, LPB, TCB, MBB, FPT và PNJ. Trong phiên hôm nay cổ phiếu LPB tăng kịch trần với thanh khoản cao kỷ lục.

 Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp).

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh giảm so với phiên trước (05/01). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Bán (Short) trên thị trường phái sinh.

Cụ thể, khối này Mua (Long) 4.761 hợp đồng (tương đương 504 tỷ đồng), Bán (Short) 5.698 hợp đồng (tương đương 495,4 tỷ đồng). Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 9.459 hợp đồng với tổng giá trị 999,4 tỷ đồng.

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/phien-61-khoi-tu-doanh-ctck-ban-nhieu-co-phieu-ngan-hang-trong-khi-mua-lpb-phien-tang-tran-42202316215231498.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục