Phiên 29/9: Khối tự doanh mua ròng 231 tỷ đồng cổ phiếu, tập trung KOS, SAB và HPG

19:30 | 29/09/2022
Trong phiên hôm nay (29/9), khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 231,4 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi bán ròng 127,1 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.

Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 295 tỷ đồng trong khi bán ra 127,5 tỷ đồng. Giá trị mua, bán thỏa thuận là 74 tỷ đồng và 9,4 tỷ đồng. Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh mua ròng 231,2 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh tiếp tục bán ra 127,1 tỷ đồng. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 30,4 tỷ đồng và 157,4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX và thị trường UPCoM khối tự doanh giao dịch cân bằng.

Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 29/9. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Thống kê giao dịch theo từng mã, E1VFVN30 bị bán mạnh nhất với 108,3 tỷ đồng, theo sau là ACB (24,3 tỷ đồng), GEX (15,9 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng dưới 15 tỷ đồng là DXG, EIB, FUEKIV30, FUEVFVND, QTP, PNJ và FUESSVFL.

Tại chiều mua, KOS dẫn đầu với 40,2 tỷ đồng, theo sau là SAB (36,2 tỷ đồng), HPG (18,8 tỷ đồng), VHM (18,4 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng dưới 18 tỷ đồng có NVL, MSN, VNM, VIC, VPB và VCB .

Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh tăng so với phiên trước (28/9). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Bán (Short) trên thị trường phái sinh. Cụ thể, khối này Mua (Long) 1.924 hợp đồng trong khi Bán (Short) 2.360 hợp đồng. Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 4.284 hợp đồng với tổng giá trị 500 tỷ đồng.

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/phien-299-khoi-tu-doanh-mua-rong-231-ty-dong-co-phieu-tap-trung-kos-sab-va-hpg-42202292918324816.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục