Phiên 29/11: Khối tự doanh mua ròng hơn 30 tỷ đồng, tập trung PDR, PNJ và ACV

20:26 | 29/11/2022
Trong phiên hôm nay (29/11), khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 33,1 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi bán ra 151,1 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.

Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. Nguồn: Thu Hà tổng hợp. 

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 534 tỷ đồng và bán ra 479 tỷ đồng. Giá trị mua, bán thỏa thuận là 83,3 tỷ đồng và 136,4 tỷ đồng. Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh mua ròng 2,3 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh tiếp tục bán ròng 151,1 tỷ đồng. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 96 tỷ đồng và 247 tỷ đồng.

Trên sàn HNX khối tự doanh giao dịch cân bằng. Đối với thị trường UPCoM khối tự doanh mua ròng 30,6 tỷ đồng.

Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 28/11. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Thống kê giao dịch theo từng mã, HPG bị bán mạnh nhất với 166,6 tỷ đồng, theo sau là TCB (108,7 tỷ đồng), VIC (27,8 tỷ đồng), STB (27,2 tỷ đồng), VCB (26,4 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng dưới 20 tỷ đồng là VHM, FUESSVFL, DGC, PAC và FUEVFVND.

Tại chiều mua, PDR dẫn đầu với 222,7 tỷ đồng, theo sau là PNJ (59,3 tỷ đồng), E1VFVN30 (44,8 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng từ 5 - 40 tỷ đồng có ACV, BCM, DGW, REE, SAB, GMD và MSB.

Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh giảm so với phiên trước (28/11). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Mua (Long) trên thị trường phái sinh. Cụ thể, khối này Mua (Long) 7.287 hợp đồng (tương đương 727 tỷ đồng), Bán (Short) 2.904 hợp đồng (tương đương 289 tỷ đồng). Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 10.191 hợp đồng với tổng giá trị 1.016 tỷ đồng.

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/phien-2911-khoi-tu-doanh-mua-rong-hon-30-ty-dong-tap-trung-pdr-pnj-va-acv-422022112919478864.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu