Phiên 21/12: Khối tự doanh gom hơn 250 tỷ đồng, tập trung EIB, QNS và NVB

19:28 | 21/12/2022
Trong phiên hôm nay (21/12), khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 256,2 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường và 40,2 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.

Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. Nguồn: Thu Hà tổng hợp.

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 257 tỷ đồng và bán ròng 386 tỷ đồng. Giá trị mua thỏa thuận là 185,4 tỷ đồng .Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh mua ròng 32,4 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh tiếp tục mua ròng 40,2 tỷ đồng. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 80 tỷ đồng và 39 tỷ đồng.

 Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 21/12 (Nguồn: Thu Hà tổng hợp).

Trên sàn HNX, khối tự doanh mua vào 33 tỷ đồng và 167 tỷ đồng trên thị trường UPCoM. Cổ phiếu MCM được bán ròng mạnh nhất với khối lượng 50.000 đơn vị, tương ứng giá trị 1,8 tỷ đồng.

Thống kê giao dịch theo từng mã, NVL bị bán mạnh nhất với 178 tỷ đồng, theo sau là HPG (14,3 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng dưới 6 tỷ đồng là FUESSVFL, VPB, MCM, MIG, PNJ, OCB, NLG và VRE.

 Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp).

Tại chiều mua, EIB dẫn đầu với 179,9 tỷ đồng, theo sau là QNS (168,8 tỷ đồng), NVB (32,4 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng từ 5 - 20 tỷ đồng có FUEVFVND, E1VFVN30, STB, FPT, FUESSV50, BCM và MSN.

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh giảm so với phiên trước (20/11). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Bán (Short) trên thị trường phái sinh.

Cụ thể, khối này Mua (Long) 7.211 hợp đồng (tương đương 742 tỷ đồng), Bán (Short) 8.393 hợp đồng (tương đương 862,4 tỷ đồng). Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 15.604 hợp đồng với tổng giá trị 1.605 tỷ đồng.

 

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/phien-2112-khoi-tu-doanh-gom-hon-250-ty-dong-tap-trung-eib-qns-va-nvb-4220221221184711118.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục