Ông Nguyễn Văn Tuấn đăng kí bán toàn bộ cổ phần tại Chứng khoán VIX

14:41 | 25/11/2022
Chứng khoán VIX vừa công bố thông tin về việc ông Tuấn đăng kí bán toàn bộ cổ phiếu sở hữu trong thời gian từ ngày 30/11 đến ngày 29/12/2022.

Chứng khoán VIX vừa công bố thông tin về việc ông Tuấn đăng kí bán toàn bộ cổ phiếu sở hữu trong thời gian từ ngày 30/11 đến ngày 29/12/2022.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) đăng kí bán ra 87.430.578 cổ phiếu tương ứng 15,02% tổng số cổ phiếu VIX đang lưu hành. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) là hơn 874 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 30/11 đến ngày 29/12 bằng phương thực giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Công ty Chứng khoán VIX.

Bà Dương Thị Hồng Hạnh – vợ ông Tuấn cũng đăng kí bán 21,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,64% số cổ phiếu VIX đang lưu hành. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) là 212 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 30/11/2022 đến ngày 29/12/2022 bằng phương thực giao dịch khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Mục đích giao dịch là nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Trong khoảng thời gian trên, Công ty cổ phần FTG Việt Nam cũng thực hiện đăng kí bán ra 26.824.358 cổ phiếu, tương ứng 4,61% số cổ phiếu VIX đang lưu hành. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) là hơn 268 tỷ đồng. Thông tin thêm, Tổng giám đốc FTG hiện là chồng của bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VIX.

Như vậy, với việc giảm tỷ lệ sở hữu của ông Tuấn và những người có liên quan nói trên, sau khi hoàn tất giao dịch, chỉ còn bà Nguyễn Thị Tuyết nắm giữ 21.375.159 cổ phiếu, tương đương 3,67% số cổ phiếu VIX đang lưu hành. Bà Tuyết mới được HĐQT Chứng khoán VIX bầu làm Chủ tịch kể từ ngày 2/11/2022, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/ong-nguyen-van-tuan-dang-ki-ban-toan-bo-co-phan-tai-chung-khoan-vix-422022112514403077.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu