Novaland có hơn 14.800 tỷ đồng từ người mua trả tiền trước, lợi nhuận vượt 2.000 tỷ đồng sau 9 tháng

08:26 | 29/10/2022
9 tháng đầu năm nay, Novaland đạt lãi sau thuế 2.054 tỷ đồng, tương đương thực hiện 32% kế hoạch năm. Tại thời điểm cuối quý III, khoản người mua trả tiền trước tăng gần 80% so với đầu năm, vượt 14.800 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) cho thấy, quý III/2022, công ty đạt doanh thu thuần 3.279 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng tăng 49%, đạt 1.573 tỷ đồng. 

Trong quý, chi phí tài chính tăng 77% lên 1.415 tỷ đồng. Qua đó, công ty báo lãi sau thuế giảm 56%, đạt 236 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt đạt 7.894 tỷ đồng và 2.054 tỷ đồng, giảm 23% và 19% so với cùng kỳ.

Chiếm 81% trong cơ cấu doanh thu thuần là doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản, đạt 6.431 tỷ đồng, giảm 30%. Mặt khác, mảng tư vấn quản lý, phát triển dự án, tư vấn bán hàng và dịch vụ khác cùng mảng cho thuê tài sản đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu. 

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính đạt 4.105 tỷ đồng, tăng 38%, chủ yếu nhờ lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư (1.600 tỷ đồng) và lãi thoái vốn tại 4 công ty thành viên là Hạ tầng Sài Gòn, Khánh An, Carava Resort và Nova SQN (1.527 tỷ đồng). 

Khoản thu nhập khác cũng ghi nhận 1.573 tỷ đồng, chủ yếu là lãi từ giao dịch mua rẻ Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (1.270 tỷ đồng).  

Năm nay, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 35.974 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.500 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã thực hiện được lần lượt 22% và 32% chỉ tiêu năm.

 KQKD của Novaland. (Nguồn: BCTC doanh nghiệp, Hiền Minh tổng hợp).

Tại cuối quý III, tổng tài sản của Novaland đạt 259.590 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Chiếm 50% trong đó là giá trị hàng tồn kho 129.636 tỷ đồng, tăng 18%, ghi nhận chủ yếu tại các bất động sản để bán đang xây dựng (120.750 tỷ đồng) và bất động sản để bán đã xây dựng hoàn thành (8.772 tỷ đồng). 

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 14.864 tỷ đồng, tăng 79% so với đầu năm, chủ yếu là là khoản tiền trả trước của khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản để bán cho các dự án của doanh nghiệp. 

Ở diễn biến khác, các khoản phải thu tăng 55% lên 92.877 tỷ đồng. Trong đó, 37.385 tỷ đồng là khoản phải thu từ hợp tác phát triển dự án với đối tác và sẽ được nhận lại vào cuối dự án. 

Ngoài ra, công ty cũng có 19.492 tỷ đồng tiền phải thu từ đặt cọc mua cổ phần, nhận chuyển nhượng vốn góp, 3.270 tỷ đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng bất động sản và 2.276 tỷ đồng phải thu từ khách hàng là bên thứ ba từ bán thành phẩm bất động sản. 

Ngược lại, các khoản phải trả khác cũng tăng 49% lên 101.880 tỷ đồng, trong đó, khoản hợp tác đầu tư phát triển dự án hơn 94.000 tỷ đồng là khoản công ty nhận từ bên thứ ba và sẽ hoàn trả lại sau khi dự án hoàn thành. 

Về phần nợ tài chính của Novaland, dư nợ tài chính tại cuối quý III đạt 71.742 tỷ đồng, tăng 18,5%, chủ yếu là các khoản vay từ ngân hàng, phát hành trái phiếu.

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/novaland-co-hon-14800-ty-dong-tu-nguoi-mua-tra-tien-truoc-loi-nhuan-vuot-2000-ty-dong-sau-9-thang-43202210293464533.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu