Tỷ giá ngoại tệ XAU

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
VIETBANK 65,500,000.000 - - 66,500,000.000